“Τρίτη” του Αλέκου Κατσιούρη

Γυρνάει ακάματος ο αγωγιάτης ήλιος
στην ίδια πάντα γνώριμη τροχιά
νωχελικός φαντάρος σε φυλάκιο προκάλυψης
που εκτελεί περιπολία ρουτίνας.

Continue reading ““Τρίτη” του Αλέκου Κατσιούρη”