“Παιδική συναυλία” του Γεωργίου Ιακωβίδη

Η Παιδική συναυλία είναι πίνακας ζωγραφικής του Γεώργιου Ιακωβίδη που φιλοτέχνησε στις αρχές του 20ου αιώνα.

Continue reading ““Παιδική συναυλία” του Γεωργίου Ιακωβίδη”