Είκοσι ορισμοί για την αγάπη του Σταύρου Γκιργκένη

Η αγάπη είναι το κύμα όπου συναντιούνται δύο πουλιά,
αφού γυρίσανε όλο τον κόσμο αναζητώντας το ένα τ’ άλλο.

Continue reading “Είκοσι ορισμοί για την αγάπη του Σταύρου Γκιργκένη”