“Τη λευκή νύχτα” της Σοφίας Παρνόκ

Δεν είναι ο ουρανός αυτός, μα αέρα θόλος

πάνω απ’ τη γύμνια των λευκών σπιτιών,

μοιάζει με αδιάφορο περαστικό

που από πρόσωπα και πράγματα το κάλυμμα αποτράβηξε.

Continue reading ““Τη λευκή νύχτα” της Σοφίας Παρνόκ”