Χειμωνιάτικο απόγευμα του Γιώργη Μανουσάκη

Ο αγέρας του Φλεβάρη έπαιζε
χαλώντας τα μαλλιά σου. Όμως ο ήλιος
έπλεκε στους βοστρύχους που ανεμίζανε
το φως του.Το κεφάλι σου έφεγγε
μέσα στη δόξα του απογεύματος.
Κι εσύ κοίταζες πέρα τη θάλασσα
κι ένα χαμόγελο ανέβαινε κάθε τόσο
στα χείλη σου. Όμοια λαμπερό
με το φως του ήλιου.

Continue reading “Χειμωνιάτικο απόγευμα του Γιώργη Μανουσάκη”